دانلود رایگان موسیقی های درمانی افزایش خلاقیت

این مجموعه شامل چندین فایل صوتی است که طبق تئوری گفته شده در سایت اصلی کاربردهای زیر را دارد، البته ما با دانش مغز و اعصاب نمی توانیم علمی بودن این فایلهای صوتی را تایید کنیم ولی به هر حال شاید امتحان کردنش بی ضرر نباشد.

(این فایلهای صوتی هیچگونه ارتباطی با روش های نوروفیدبک و بیوفیدبک ندارند و صرفا جهت علاقه مندان در سایت مرکز نوروفیدبک آلومینا نمایش داده شده اند)

سایت اصلی این مجموعه : brainsync.com

 

 

Increase Creativity: Open Channels to Inspiration (Brain Sync Series) by Kelly Howell (Repost)
Publisher: Brain Sync (August 1995) | ISBN: 1881451267 | Audio CD | MP3 | 76.35 MB


 

دانلود رایگان فایل صوتی  افزایش خلاقیت با موسیقی

 


 

Comments are closed.

error: Content is protected !!