اعتیاد شیشه و روشهای ترک

آشنایی با شیشه

 

روش های ترک اعتیاد شیشه و سایر آمفتامین ها


 

ترک شیشه با نوروفیدبک

 

ترک شیشه

اثرات مواد مخدر جدید (شیشه و آمفتامین ها) روی مغز

 

جدیدترین درمان های ترک مواد مخدر


(حشیش،ترکیبات آمفتامینی مثل شیشه،تریاک،الکل)

 


کاملترین مرجع اینترنتی آشنایی با اعتیاد و روشهای ترک اعتیاد


 

جدیدترین درمان ترک شیشه


شیشه با ما چه می کند؟


ترک شیشه با نوروفیدبک


ترک شیشه با روش ماتریکس

 

 

 

خدمات ترک اعتیاد شیشه به صورت اختصاصی با ترکیب روش ماتریکس + نوروفیدبک + بیوفیدبک

برای اولین بار در ایران توسط مرکز  نوروفیدبک و بیوفیدبک آلومینا انجام می شود.

Comments are closed.