معرفی کتاب سمفونی در مغز

سمفونی در مغز : تکامل پس خوراند زیستی (نوروفیدبک) موج مغزی جدید

 

آیا می توان مشکلات مغزی را بدون توسل به داروهای شیمیایی و مخدر درمان کرد؟

 

نویسنده جیم رابینز در این کتاب نشان می دهد که برخی از چنین شرایطی  مانند اختلال توجه ، صرع ، اوتیسم ، افسردگی ،اضطراب و… می تواند به کمک یک تکنیک به تازگی توسعه یافته که نوروفیدبک نامیده می شود  درمان کرد.
 کتاب او یک سمفونی در مغز توصیف این فرآیند و تکامل آن است.
در این کتاب به چالش های پیش روی نوروفیدبک و نگرش پزشکان سنت گرا به این روش نیز پرداخته است.
a symphony in the brain
جیم رابینز (نویسنده)

Comments are closed.

error: Content is protected !!