Monthly Archives

آگوست 2004

نکته 3

  در این مرکز نورو فیدبک و بیوفیدبک بدون تجویز پزشک متخصص انجام نمی شود و مراجعین محترم ابتدا توسط متخصص اعصاب…

نکته 1

  درمان بیماریها توسط دستگاه نوروفیدبک توسط تیم متشکل از پزشک مغز و اعصاب و روانشناس و پزشک متخصص نوروفیدبک درمان…

نکته 2

  تعدادی از بیماریهای قابل درمان با روش نوروفیدبک: اختلال بیش فعالی و کم توجهی ، سردردهای میگرنی و فشاری ، اضطراب و…