Monthly Archives

اکتبر 2006

نکته 4

در مورد علمی بودن این روش و آشنایی با آن می توانید لینک مقالات و کتب مربوط به معتبرترین مراکز درمانی در آمریکا را…

نکته 5

  این مرکز فقط در بیماریهایی نوروفیدبک را تجویز مینماید که مورد تایید اداره غذا و داروی آمریکا(FDA) باشد. درمان های…