Monthly Archives

نوامبر 2011

اختلالات خواب

بی تردید خواب خوب، چه از لحاظ كیفیت و چه از نظر كمیت برای سالم زیستن با اهمیت است . متأسفانه آمار دقیقی از اختلالات…

معرفی کتاب سمفونی در مغز

سمفونی در مغز : تکامل پس خوراند زیستی (نوروفیدبک) موج مغزی جدید   آیا می توان مشکلات مغزی را بدون توسل به داروهای…
error: Content is protected !!