تصورات اشتباهی که میان زوجین جوان بیشتر رایج است

 

این اشتباهات را در زندگی زناشویی خود تکرار نکنید

IUPwPB2TWAAAAABJRU5ErkJggg== - تصورات اشتباهی که میان زوجین جوان بیشتر رایج است

 

برخی از اشتباهات رایجی که زوجین در زندگی زناشویی انجام میدهندعبارت است از :

 

1) یک ازدواج خوب همیشه باید رمانتیک باشد.

 

2) همسرم همیشه باید مرا خوشحال نگه دارد.

به عبارت یک همسر خوب همسری است که همیشه ما را خوشحال نگه دارد ام این خیلی منطقی نیست واو مجبور است که گاهی برای شما نقش بازی کند وادامه چنین وضعیتی می تواند باعث فرسودگی رابطه شود.

 

3) عشق برای یک زندگی کافی است

این تصور اشتباه در میان زوجین جوان وجود دارد که دوست داشتن تضمینی برای رابطه زناشویی است.

 

4) همسرم باید همه نیازهای مرا درک کند

خیلی از زوج ها متاسفانه فکر می کنند که همسر خوب، همسری است که نیاز او به محبت، امنیت، تشویق و … را بدون آن که چیزی از این نیازها به زبان آورده شود تشخیص دهد و برآورده کند واین کاملا اشتباه است.

 

5) چون عشق ودوست داشتنی وجود ندارد دعوا رخ میدهد

باید توجه داشت که اگر مشاجره به صورت سالم و کنترل شده صورت بگیرد نه تنها به رابطه زوج ها خللی وارد نمی کند بلکه آن ها را با نقطه نظرات واقعی یکدیگر آشنا می سازد.

 

 

 

تهیه و تنظیم :  مریم عبداللهی (روانشناس ، مشاور و درمانگر)

دپارتمان تحقیقات مرکز نوروفیدبک و بیوفیدبک آلومینا

کلمات کلیدی: عشق،روابط زناشویی،دوست داشتن،زوج،رابطه زناشویی،اشتباهات بین زوجین،زوج درمانی،مطالب مهم در مورد زندگی زناشویی،انتظارات غلط از همسر،درک کردن،شوهر،شناخت همسر،تشخیص روابط مناسب،ترمیم روابط زناشویی،مشاجره،علت مشاجره همسران،فرسودگی رابطه زناشویی

Comments are closed.

error: Content is protected !!