مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری

مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری:

sadgirl - مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری


همان گونه که در تعریف کودکان با نارساییهای یادگیری آمده است ، این کودکان از بهره هوشی تقریبا عادی برخوردارند، از نظر حواس بینایی وشنوایی سالمند،دارای امکانات محیطی وآموزشی نسبتا مناسبی هستند،همچنین محرومیت های شدید عاطفی ندارند.

اما با وجود این ، در یک یا چند زمینه درسی دچار مشکلات اساسی هستند ، لذا برای تشخیص این گونه کودکان اول باید بهره هوشی انها سنجیده شود، سپس از نظر حواس مختلف ونقائص جسمانی مورد آزمایش قرار میگیرند و نیز از نظر عاطفی ومحرومیت های شدید محیطی موقعیت آنان مطالعه وبررسی شود وسرانجام مشکل اختصاصی وویژه آنها دقیقا مشخص گردد.


1)اولین مرحله این است که مشخص شود:

الف)آیا مشکل جنبه ویژه دارد یا کلی؟

ب) آیا این مشکل در رابطه با تواناییهای یادگیری او است یا در اثر عوامل دیگری به وجود آمده است؟

برای روشن شدن مطلب ، آزمون هوش انفرادی در مورد وی انجام میشودومشخص میشود که او دارای هوش طبیعی می باشد.

آزمون ریاضی وخواندن نیز انجام میگیرد.


2) دومین مرحله، پیدا کردن عامل یا عواملی است که باعث به وجود آمدن مشکل شده است.آیا این دانش آموز غیبت زیادی داشته است؟

آیا معلم وی به روش های درست آموزش داده است؟ آیا روابط خانوادگی تیره ای در پیرامون وی وجود دارد؟

این افراد در هنگام مطالعه توجه وتمرکز کمی دارند .


3) سومین مرحله،تجزیه وتحلیل رفتارهایی است که مشکل دانش آموز را به صورت عینی روشن می کند ، باید مشخص کرد که فرد در جریان خواندن چه کارهایی را می تواند وچه کارهایی را نمی تواند انجام دهد! چه عادت های غلطی در خواندن دارد وامثال این موارد.


4)در مرحله چهارم،متخصص باید نتیجه تشخیصی خود را براساس رفتارهای آشکار وعینی ونیز عواملی که با آنها بستگی داردارائه دهد.


5) آخرین مرحله هر تشخیص ، به وجود آوردن یک برنامه منظم ترمیمی بر اساس نتیجه تشخیصی است.در حقیقت هدف مهم واساسی در هر تشخیص ، تولید یک برنامه ترمیمی مناسب وموثر برای دانش آموزان استثنایی می باشد. این مرحله بر اساس نتایج بدست آمده از مرحله 4 در نظر گرفته شده است وهدف آن کاستن مشکلات دانش آموز ودر صورت امکان ،برطرف ساختن دشواریهای اواست.

 

تهیه و تنظیم : مریم عبداللهی ( روانشناس، مشاور و درمانگر)

انتشار مقاله در اینترنت یا در مجلات با درج منبع مقاله (با درج لینک فعال به سایت مرکز آلومینا) منعی ندارد و در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.

کلمات کلیدی: اختلال یادگیری،تعریف اختلال یادگیری،اختلال یادگیری شامل چیست؟،درمان اختلالات یادگیری،رفتار درمانی اختلالات یادگیری،اختلال ریاضی،اختلال دیکته،اختلال نوشتن،تشخیص اختلال یادگیری،چگونگی اختلال یادگیری،درمان اختلال یادگیری،متخصص مربوط به اختلال یادگیری،متخصص یادگیری،روانشناس در زمینه اختلال یادگیری،درمان غیر دارویی افراد با اختلالات یادگیری،معلم وویژه برای اختلال یادگیری،مراحل تشخیص اختلال یادگیری،مشکلات افراد با اختلال یادگیری،مشکلات دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

Comments are closed.

error: Content is protected !!