آموزش ویژه عقب ماندگان ذهنی

آموزش ویژه :

images?q=tbn:ANd9GcQR4qcCpjtaTkPf11kcltT0PR5JQkCNRQV9vV4eR6z6aEjnZsN3 - آموزش ویژه عقب ماندگان ذهنی

بدون شک ، افراد با عقب ماندگی ذهنی به دلیل داشتن ویژه گی ها ونیازهای ویژه از بدو تولد به دریافت خدمات ویژه نیاز دارند.برنامه های اموزشی آنان در برگیرنده مهارت های مربوط به زندگی در دنیای واقعی ، مهارتهای تحصیلی نظیر خواندن ،ریاضی،زبان شفاهی زبان نوشتاری ، خودگردانی ومهارتهای اجتماعی،شناختی وشغلی است.

این آموزش ها را معمولا معلم عادی،معلم ویژه،گفتار درمانگران ومتخصصان توانبخشی ارائه میدهند.

مهم ترین اصل در آموزش افراد با عقب ماندگی ذهنی،برقراری ارتباط میان یادگیری در مدرسه یا سایر محیط های آموزشی وتجارب دنیای واقعی است.

این گروه برای آموزش بسیاری از مهارتها که همسالان بدون آموزش یاد میگیرند،به آموززش ویژه نیاز دارند.البته بسیاری از ویژه گیهای دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی با سایر دانش آموزان با ناتوانی مشترک است.برای مثال مشکلات یادگیری انان (نظیر خواندن،نوشتن وریاضی) با دانش آموزان با ناتوانی یادگیری، مشکلات ارتباطی آنان(نظیر گفتار وزبان) دانش آموزان با مشکلات ارتباطی ومشکلات رفتاری انان (نظیر: نارسایی توجه و رفتارهای ایذایی) با دانش آموزان با اختلالات رفتاری شباهت دارد.بنابراین می توان از برنامه های آموزشی این گروه نیز بهره جست.

 

برنامه های آموزشی انفرادی دانش آموزان با عقب ماندگی معمولا شامل اهداف سالانه است.این آموزش ها بر آماده سازی شغلی،خواندن،ریاضی،زبان شفاهی،زبان نوشتاری وسایر خدمات مربوط به زندگی در دنیای واقعی تمرکز دارد.

 

آموزش ویژه را معلم ویژه ومعلم عادی در کلاس مرجع ،کلاس ویژه یا کلاس ارائه میدهند.

 

تهیه و تنظیم : مریم عبداللهی ( روانشناس، مشاور و درمانگر)

انتشار مقاله در اینترنت یا در مجلات با درج منبع مقاله (با درج لینک فعال به سایت مرکز آلومینا) منعی ندارد و در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.

کلمات کلیدی : آموزش ویژه ،دانش آموزان با عقب ماندگی،معلم عادی،معلم ویژه،خدمات تحصیلی برای عقب ماندگان،برنامه های آموزشی برای دانش آموزان عقب مانده ذهنی،آموزش ریاضی،آموزش دیکته،آموزش زبان،آموزش زبان نوشتاری،آموزش خواندن،اهداف آموزشی در عقب ماندگان ذهنی،ناتوانی یادگیری،خدمات آموزشی برای مشکلات بادگیری،اختلالات رفتاری

Comments are closed.

error: Content is protected !!