اعتماد بنفس

 

اعتماد به نفس

self confidence - اعتماد بنفس


تا به حال در مورد خود پنداره چیزی شنیدین؟

خود پنداره ، مجموعه ای افکار،احساسات ونگرش هایی است که هر کس درباره خودش در ذهن پرورش میدهد، یعنی آگاهی هر شخص از خود،به عنوان موجودی متمایز وقادر برای فکر کردن وانجام دادن وظایف وتکالیف خود.

 

به نظر بعضی ازروانشناسان، اولین گام برای رشد خود پنداره این است که کودک بتواند بین خود وسایرین تفاوت بگذارد.این تفاوت گذاری حدودا از سنین 12-9 ماهگی آغاز شده ودر 2 سالگی که کودک می تواند وجود خود را کاملا مستقل از سایرین احساس کند،کامل میشود.

کودک در این سن به مفهومی از “من” و”تو” پی برده و می تواند معنای ” مالکیت” و “قلمرو شخصی” را درک کند.

طی سال سوم که کودک قادر به صحبت کردن وبرقرار ارتباط کلامی با دیگران میشود،می تواند با استفاده از واژگان شروع به توصیف خود کند.

 

در این مرحله نیز خود پنداره او محدود به کشف پیش دبستانی خود را وصف می کند،ظاهر جسمانی وخصوصیات عینی خود و سایرین را در نظر دارد.

تا 5 سالگی “خود پنداره” کودک محدود به شناخت جسمانی است. به تدریج وهم زمان با رشد عقلی،کودک می تواند بین روان وبدن خود تفاوت بگذارد ودریابد که هر فرد نه تنها به لحاظ ظاهر،بلکه به لحاظ افکار واحساسات نیز با دیگران متفاوت است.

 

کودک استدلال پذیر به نوجوان استدلال کننده تبدیل میشود.کودکی که نحوه استدلال کردن را کم کم از والدین واطرافیان خود می آموزد،باد میگیرد که خود نیز استدلال کند.او به مرور به روابط بین اشیاء وپدیده های مختلف پی برده ومی تواند افکار خود را سازماندهی کند.

 

هم زمان با آغاز مدرسه رفتن،کودکان نیز نحوه به کار بردن مفاهیمی چون زیبایی ، محبت ودوستی را می آموزند.حتی کم کم قادر به برچسب زدن به دوستان خود میشوند وآن ها را با القاب وعناوین مختلفی صدا می کنند.

 

تهیه و تنظیم : مریم عبداللهی ( روانشناس، مشاور و درمانگر)

انتشار مقاله در اینترنت یا در مجلات با درج منبع مقاله (با درج لینک فعال به سایت مرکز آلومینا) منعی ندارد و در غیر اینصورت پیگرد قانونی دارد.

 

کلمات کلیدی : اعتماد بنفس،خود پنداره، افزایش اعتماد بنفس،روش های کسب اعتماد بنفس،استدلال ،روش های آموزش استدلال،رشد عقلی کودک،کسب اعتماد بنفس،اموزش افزایش اعتماد بنفس

Comments are closed.

error: Content is protected !!