علت اینکه مراجع در یک نگاه عاشق درمانگرش میشه چیست؟

transference  یا انتقال:

images?q=tbn:ANd9GcQDM57zdcoNjyc5JXE5FJzheOkYiIZv5SnzTifZp7HIKCX7ysGdQg - علت اینکه مراجع در یک نگاه عاشق درمانگرش میشه چیست؟

به فرآیندی گفته میشه که در آن مراجع، احساسات و افکار و آرزوهای خودش رو بر روی “درمانگر” بطوری که بازنمودی از یک ” اُبژه ” در گذشته باشه،فرافکنی

میکنه….این واکنشها شاید برای مراجع در دوران کودکیش مناسب بوده ،اما وقتی امروز در برابر درمانگر ابراز میشه،نامتناسب و نابهنگامه…اعضای یک گروه درمانی هم

ممکنه چنین احساساتی رو به هم پیدا کنند که به اون ” انتقال چند گانه ” گفته میشه…

 

 

سایکوآنالیز از ناخودآگاه شخصیت ما پرده بر می دارد همان بعد تاریکی که سالها در ناخودآگاه ما مدفونش کرده ایم،این جنبه های پنهانی شخصیت ماست که روابط ما را به بن بست می کشاند،اطرافیان ما را می راند وماع تحقق رویاها وآرزوهایمان میشود.

تیم متخصص سایکونالیز کلینیک آلومینا از بهترین وپر سابقه ترین متخصصین این رشته در ایران استفاده میکند وامیدواریم که بتوانیم شما را در تحقق رویاهایتان و در ایجاد و خلق زندگی بهتر یاری دهیم.جهت تعیین نوبت ویزیت با ما تماس بگیرید.


 

 

.

.

Comments are closed.

error: Content is protected !!