کدامیک مهمتر است؟ هوش هیجانی یا ضریب هوشی؟

هوش هیجانی

در یک نظر سنجی که جدیداً  منتشر شده است 71 درصد از کارفرمایان معتقد بودند که در محل کار،هوش هیجانی نسبت به IQ از ارزش بیشتری برخوردار است.تأکید روز افزون بر هوش هیجانی،به خصوص در محیط کار،به این دلیل است که برای کسب موفقیت روبه رشد در زمان حاضر از اهمیت زیادی برخوردار است.

نتایج یک نظر سنجی که بر روی 2600 کارفرما و مسئول منابع انسانی انجام شد،نشان دادکه:

●34  درصد از مدیران استخدامی هنگام استخدام و ارتقاء کارکنان پس از رکود اقتصادی بر هوش هیجانی فرد تأکید می کنند.

●71  درصد به هوش هیجانی یک فرد بیش از IQ ارزش می دادند.

● 59 درصد از کارفرمایان کسانی را که ضریب هوشی بالایی دارند، اما هوش هیجانی آنها پایین است، استخدام نمی کنند.

● 75 درصد بیشتر احتمال دارد یک کارمند با ضریب EQ بالا را به یک کارمند با ضریب هوشی بالا را ترجیح  دهند.

این اطلاعات به این معنا نیست که شما درس و مدرسه را رها کنید با این استدلال که نمره بالا اهمیتی ندارد، شما هنوز هم به هوش برای مکانهایی که می خواهید بروید نیاز دارید، اما هوش هیجانی به شما توانایی بالا کشیدن خود در محل کار و ستاره شدن را می دهد.

اما اگر این نظر سنجی برای شما کافی نیست، شرکت کنندگان در این نظر سنجی دلایل خود را بر اساس مشاهدات خود در محل کار، در مورد اینکه چرا از نظر آنها هوش هیجانی ارزش بالاتری از IQ دارد، به شرح زیر عنوان کردند:

کارمندانی که از EQ بالاتری برخوردارند، بیشتر احتمال دارد در مواقعی تحت فشار هستند آرامش داشته باشند.

آنها می دانند که چطور یک مناقشه را به شکلی موثر حل کنند.

آنها نسبت به اعضای تیم خود بسیار همدلانه عمل می کنند.

آنها در کسب و کار تصمیم گیری متفکرانه ای دارند.

آنها خود را انسانهای مسئولیت پذیری نشان می دهند.

دکتر کیسی ماکوئین می گوید: مدارک و شواهد سودمندی شخصی و حرفه ای هوش هیجانی با این مطالعات واضح تر شد، و کارفرمایان در حال حاضر آن را به عنوان مولفه ای مهم برای استخدام و ارتقاء کارمندان به رسمیت می شناسند. آنچه در حال حاضر مهم است، ایناست که  مردم به آن میزان که برای کسب علوم و فنون و بالا بردن توانایی عقلی تلاش و هزینه می کنند.هوش هیجانی را مهم نمی دانند،آنها می توانند برای بالا بردن هوش هیجانی نیز این اقدامات را انجام دهند.تغییرات کوچک در امور روزانه، و کسب عادات خوب و عمل به آنها، به اشخاص برای بالا بردن سطح زندگی حرفه ای و شخصی کمک خواهد کرد.

منبع:

http://www.tracomcorp.com/

Comments are closed.