Monthly Archives

مارس 2013

توانبخشی شناختی ذهنی

  توانبخشی ذهنی در سراسر جهان ، برنامه هایی برای کمک به افرادی که دچار آسیب مغزی شده اند تهیه شده است .این…

انواع فراموشی

انواع فراموشی فراموشی آنتروگرید   اشاره به ناتوانی در ایجاد خاطرات جدید به علت صدمه به مغز دارد. اثرات دراز مدت  …

درمان فراموشی

درمان فراموشی برای بازگرداندن حافظه راههایی وجود دارد،یکی از این روش ها ،درمان های شناختی ویا حرفه ای است که سعی…