نکته 5

 

این مرکز فقط در بیماریهایی نوروفیدبک را تجویز مینماید که مورد تایید اداره غذا و داروی

آمریکا(FDA) باشد.

درمان های مبتنی بر شواهد قطعی اثر بخشی (طبق پزشکی مبتنی بر شواهد)

نوروفیدبک: کودکان بیش فعال ، افزایش تمرکز و توجه و تقویت ذهن و هوش

بیوفیدبک:سردرد (میگرن و سردرد تنشی)،درد مزمن،اضطراب،بی اختیاری ادراری

Comments are closed.