نوروفیدبک و موسیقی

 

تاثیر نوروفیدبک در بهبود عملکرد نوازندگان موسیقی

 


 

 

به گزارش تیم تحقیقاتی مرکز نوروفیدبک آلومینا طبق مقاله ای که در سال 2008 در مجله سالانه روانپزشکی منتشر شد و در کنگره بین المللی مغز و رفتار مطرح گردید ، دانشمندان به اثر مثبت نوروفیدبک در بهبود عملکرد موسیقی پی بردند.

(From: International Society on Brain and Behavior: 3rd International Congress on Brain and Behavior)

 

در این مطالعه 51 دانش آموزرشته موسیقی به دو گروه تقسیم شده و یک گروه به همراه آموزش تحت درمان با  نوروفیدبک  نیز قرار می گرفت و گروه دیگر فقط تحت آموزش به روش سنتی قرار می گرفت و نهایتا نتایج مطالعه حاکی از آن بود که گروهی که تحت درمان با نوروبیوفیدبک  بودند، بطور کاملاً محسوسی از هماهنگی فکری و عضلانی بهتری جهت نواختن موسیقی برخوردار بودند.

 

منبع مقاله:

http://www.annals-general-psychiatry.com/content/pdf/1744-859X-7-S1-S100.pdf

Comments are closed.