Monthly Archives

ژانویه 2013

عقب مانده ذهنی کیست؟

  عقب مانده ذهنی به چه کسی می گویند؟   عقب ماندگی یکی از ناتوانی های تحولی است که محدودیت هایی را در کارکردهای…

پذیرش مسئولیت

  مسئولیت   مرزها کمک می کند تا تعیین کنیم هر کسی چه مسئولیتی دارد.اگر بدانیم که چه کسی مالک چه چیزی است ، پس می…

کودک در معرض خطر کیست؟

کودک در معرض خطر کیست؟   در برنامه های پیشگیرانه ، شناسایی کودکان در معرض خطر اهمیت دارد.به طور کلی سه گروه از…

انواع بازی های تمرینی

  انواع بازیهای تمرینی :     1)ساده ترین شکل بازی نوعی است که می توان آن را فعالیت کنشی نامید.یعنی ایجاد تعادل بین…

مصرف برنج وکاهش دیابت

  برنج سفید با برنج قهوه ای و یا سایر غلات می تواند خطر ابتلا به دیابت را کاهش دهد در یک مطالعه جدید، محققان از…

آزمون شخصیت

  :MMPIآزمون شخصیت     این آزمون از جمله آزمونهایی است که به عنوان یکی از ابزارهای معتبر سنجش در تشخیصهای آسیب…

هرزه خواری یا پیکا

  پیکا یا هرزه خواری: عبارت است از خوردن مواد غیر غذایی به طور پی در پی که دست کم به مدت یک ماه مشاهده می شود.…
error: Content is protected !!